Etikettarkiv: elavtal

Gå med i Kundkraft!

Gå med i kundkraft så är du garanterad ett bra elavtal.

Kundkraft samlar massor av elkunder och gör en gemensam upphandling av elavtal till dessa. detta kostar inte kunderna någonting. Det är egentligen inte konstigare än att ett stort företag får förmånligare villkor än en liten.

Elbolagen tjänar på detta då de på en och samma gång får 1000-tals kunder.


Kundkraft

Kundkraft gör en upphandling varje månad men du som kund får ett avtal på ett år så om du fortsätter att vara ansluten till Kundkraft och går med och får ett avtal i november så kommer du att vara med på en ny upphandling i november varje år.

Som du kanske förstår så är det svårt att som en liten elkund få samma villkor so om du är med i Kundkraft.

Info från Kundkraft: En gång i månaden anordnar vi en auktion där elbolagen budar mot varandra för att få leverera el till våra medlemmar! Det elbolag som ger lägst elpris vinner och blir medlemmarnas leverantör. Ju fler medlemmar vi blir desto mer attraktiva blir kunderna för elbolagen som måste sänka sina priser ytterligare för att vinna auktionen. För kunden är detta en helt kostnadsfri tjänst. Kundkraft är också en del av Schibstedkoncernen.

Elskling el pris

Elskling erbjuder ett komplett, enkelt och objektivt verktyg för jämförelse och byte av elavtal – enkelt, smidigt och helt kostnadsfritt!

Just nu! Vinn en el-moped på elskling

Bakgrund – Därför behövs elskling
Efter avregleringen av den svenska elmarknaden 1996 har det dykt upp en hel del nya elhandelsbolag. Utbudet är stort, det finns idag cirka 130 elhandelsbolag som tillsammans erbjuder de svenska hushållen över 1000 elavtal. Variationen är stor avseende pris, miljöpåverkan, avtalsvillkor samt kundnöjdhet. Elhandelsbolagen har olika strategier som de arbetar efter, vilket har resulterat i att det blivit en tydligare skillnad mellan deras profilering i nuvarande marknadsstruktur jämfört med innan avregleringen.

Avregleringen ger konsumenterna friheten att utifrån sina egna förutsättningar och preferenser välja det elhandelsbolag som passar bäst. Samtidigt ställs kravet på konsumenten att på egen hand se över och bevaka sitt elavtal. För konsumenten är det svårt att se över sitt elavtal på ett enkelt och bra sätt då elmarknaden är allt för krånglig och svåröverblickbar vilket försvårar jämförelsen och därmed också bytet av elavtal. Trots detta har andelen som ser över sitt elavtal ökat över tiden då fler konsumenter blivit medvetna om denna möjlighet. I dagsläget är det cirka 500 000 elabonnenter som årligen ser över sina elavtal.

elskling kan genom att erbjuda ett komplett, enkelt och objektivt verktyg underlätta krångliga jämförelser av elpriser i dagens el-djungel. Utöver jämförelsen sköter elskling.se helt kostnadsfritt kundens byte av elavtal. elskling.se ansvarar för hela bytesprocessen och ser till att bytet genomförs utan problem.