Nobelpriset i litteratur 2013 = Alice Munro

Nobelpriset i litteratur år 2013 har tilldelats den kanadensiska författaren Alice Munro med motiveringen ”Den samtida novellkonstens mästare”.

Alice Munro föddes 1931 och växte upp i Wingham i den kanadensiska provinsen Ontario.

Alice Munros första novellsamling kom ut 1968 och under sin författarkarriär har hon mottagit ett antal fina priser och lovordats av kritiker världen över. Genom sin novellkonst har hon bevisat att betydelsen i en skönlitterär text inte beror så mycket på längd, som på innehåll.

2009 fick Alice Munro internationella Man Booker-priset.

Klicka här för att beställa böckerna >>

 

Kronologisk lista över pristagare (Källa: Wikipedia)

År Pristagare/Land Språk Motivering
1901 Sully
Prudhomme
Sully-Prudhomme.jpg

Frankrike
Franska ”såsom ett erkännande av hans utmärkta, jämväl under senare år ådagalagda förtjänster som författare och särskilt av hans om hög idealitet, konstnärlig fulländning samt sällspord förening av hjärtats och snillets egenskaper vittnande diktning”
1902 Theodor Mommsen
T-mommsen-2.jpg

Tyskland
Tyska ”nutidens störste levande mästare i den historiska framställningens konst, med särskilt fäst avseende å hans monumentala verk Römische Geschichte
1903 Bjørnstjerne Bjørnson
Björnstjerne Björnson, 1901.jpg

Norge
Norska ”såsom en gärd av erkännande åt hans ädla, storartade och mångsidiga skaldeverksamhet, som alltid varit utmärkt på en gång av ingivelsens friskhet och av en sällsynt själsrenhet”
1904 Frédéric Mistral
Portrait frederic mistral.jpg

Frankrike
Occitanska ”med avseende fäst å det ursprungsfriska, snillrika och sant konstnärliga i hans diktning, som troget avspeglar hans hembygds natur och folkliv, samt å hans betydelsefulla verksamhet som provençalsk filolog”
José Echegaray
José Echegaray y Eizaguirre.jpg

Spanien
Spanska ”med avseende fäst å hans omfattande och snillrika författarskap, som på självständigt och originellt sätt återupplivat det spanska skådespelets stora traditioner”
1905 Henryk Sienkiewicz
Henryk Sienkiewicz 02.jpg

Polen
Polska ”på grund av hans storartade förtjänster som episk författare”
1906 Giosuè Carducci
Carducci.jpg

Italien
Italienska ”i betraktande ej blott av hans rika lärdom och kritiska forskningar, utan främst som en hyllning åt den plastiska energi, den stilens friskhet och den lyriska styrka, som utmärka hans poetiska mästerverk”
1907 Rudyard Kipling
Kiplingcropped.jpg

Storbritannien
Engelska ”i betraktande av den iakttagelseförmåga, den ursprungliga inbillningskraft samt den manliga styrka i uppfattning och skildringskonst, som utmärka denna världsberömde författares skapelser”
1908 Rudolf Eucken
Rudolf Christoph Eucken.jpg

Tyskland
Tyska ”på grund av det sanningssökande allvar, den genomträngande tankekraft och vidsynthet, den värme och styrka i framställningen, varmed han i talrika arbeten hävdat och utvecklat en ideal världsåskådning”
1909 Selma Lagerlöf
Selma Lagerlöf.jpg

Sverige
Svenska ”på grund av den ädla idealitet, den fantasiens rikedom och den framställningens själfullhet, som prägla hennes diktning”
1910 Paul Heyse
Paul Johann Ludwig Heyse.jpg

Tyskland
Tyska ”såsom hyllningsgärd åt den fulländade och av ideal uppfattning präglade konstnärlighet han ådagalagt under en lång och betydande verksamhet såsom lyriker, dramaturg, romanförfattare och diktare av världsberömda noveller”
1911 Maurice Maeterlinck
Maurice Maeterlinck.jpg

Belgien
Franska ”på grund av hans mångsidiga litterära verksamhet och särskilt hans dramatiska skapelser, som utmärka sig genom fantasirikedom och genom en poetisk idealitet, vilken, stundom i sagospelets slöjade form, röjer djup inlevelse samt på ett hemlighetsfullt sätt tilltalar läsarens känsla och aning”
1912 Gerhart Hauptmann
Gerhart Hauptmann 1905 Foto Jacob Hilsdorf.jpeg

Tyskland
Tyska ”förnämligast för hans rika, mångsidiga, framstående verksamhet inom den dramatiska diktningens område”
1913 Rabindranath Tagore
Tagore3.jpg

Indien
Bengali/
engelska
”på grund av hans dikters djup och höga syftning samt den skönhet och friskhet, som på ett lysande sätt införlivat hans skaldeskap i dess egen engelska dräkt även med den västerländska vitterheten”
1914 Inget pris utdelades (a)
1915 Romain Rolland
Romain Rolland 1915.jpg

Frankrike
Franska ”såsom en hyllning åt den upphöjda idealismen i hans författarskap samt åt den medkänsla och den sanning med vilka han tecknat olika människotyper”
1916 Verner von Heidenstam
Verner von Heidenstam 1916.jpg

Sverige
Svenska ”såsom ett erkännande av hans betydelse som målsmannen för ett nytt skede i vår vitterhet”
1917 Karl Gjellerup
Karl Gjellerup 1917.jpg

Danmark
Danska ”för hans mångsidigt rika och av höga ideal burna diktning”
Henrik Pontoppidan
Henrik Pontoppidan 1917.jpg

Danmark
Danska ”för hans fullödiga framställningar av nutida danskt liv”
1918 Inget pris utdelades (a)
1919 Carl Spitteler
Carl Spitteler 1919.jpg

Schweiz
Tyska ”med särskild tanke på hans mäktiga epos Olympischer Frühling
1920 Knut Hamsun
Knut Hamsun.jpeg

Norge
Norska ”för hans monumentala verk Markens grøde
1921 Anatole France
AnatoleFrance.JPG

Frankrike
Franska ”såsom ett erkännande av hans lysande författarverksamhet, präglad av ädel stilkonst, av vidhjärtad humanitet, av behag och franskt lynne”
1922 Jacinto
Benavente
Jacinto Benavente.jpg

Spanien
Spanska ”för det lyckliga sätt varpå han fullföljt den spanska dramatikens ärofulla traditioner”
1923 William Butler Yeats
William Butler Yeats 1.jpg

Irland
Engelska ”för hans ständigt besjälade diktning, som i den strängaste konstnärliga form ger uttryck åt ett folks anda”
1924 Władysław Reymont
Władysław Reymont.jpg

Polen
Polska ”för hans stora nationalepos Bönderna
1925 George Bernard Shaw
George bernard shaw.jpg

Irland
Engelska ”för hans av både idealitet och humanitet uppburna författarskap, vars friska satir ofta med sig förenar en egenartad poetisk skönhet”
1926 Grazia Deledda
Grazia Deledda 1926.jpg

Italien
Italienska ”för hennes av hög idealitet burna författarskap, som med plastisk åskådlighet skildrat livet på hennes fäderneö och med djup och värme behandlat allmänt mänskliga problem”
1927 Henri Bergson
Henri Bergson (Nobel).jpg

Frankrike
Franska ”som ett erkännande åt hans rika och livgivande idéer och den glänsande konst varmed de framburits”
1928 Sigrid Undset
Sigrid Undset crop.jpg

Norge
Norska ”förnämligast för hennes mäktiga skildringar ur Nordens medeltida liv”
1929 Thomas Mann
Thomas Mann 1929.jpg

Tyskland
Tyska ”förnämligast för hans stora roman Buddenbrooks, vilken under årens lopp vunnit alltmer stadgat erkännande som ett av den samtida litteraturens klassiska verk”
1930 Sinclair Lewis
Sinclair Lewis 1930.jpg

USA
Engelska ”för hans starka och levande skildringskonst, med typskapande förmåga, med kvickhet och humor”
1931 Erik Axel Karlfeldt
(postumt)
Erik Axel Karlfeldt.jpg

Sverige
Svenska ”Erik Axel Karlfeldts diktning”
1932 John Galsworthy
John galsworthy.jpg

Storbritannien
Engelska ”för den förnäma skildringskonst, som i The Forsyte Saga uppnått sitt högsta uttryck”
1933 Ivan Bunin
Ivan Bunin 1933.jpg

Sovjetunionen
(i exil)
Ryska ”för det stränga konstnärskap, varmed han företrätt den klassiskt ryska linjen i prosadiktningen”
1934 Luigi Pirandello
Luigi Pirandello 1934.jpg

Italien
Italienska ”för hans djärva och sinnrika nyskapelse av dramats och scenens konst”
1935 Inget pris utdelades (b)
1936 Eugene O’Neill
Eugene O'Neill 1936.jpg

USA
Engelska ”för hans av kraft, ärlighet och stark känsla samt självständig, tragisk uppfattning präglade dramatik”
1937 Roger Martin du Gard
Roger Martin du Gard 1937.jpg

Frankrike
Franska ”för den konstnärliga kraft och sanning, varmed han i romanserien Les Thibault har framställt mänskliga motsättningar och väsentliga sidor av samtida liv”
1938 Pearl Buck
Pearl Buck (Nobel).jpg

USA
Engelska ”för rika och äkta episka skildringar ur kinesiskt bondeliv och för biografiska mästerverk”
1939 Frans Eemil Sillanpää
FransEemilSillanpää.jpg

Finland
Finska ”för den djupa uppfattning och den utsökta stilkonst, varmed han skildrat sitt hemlands allmogeliv och natur i deras inbördes sammanhang”
1940 Inget pris utdelades (b)
1941 Inget pris utdelades (b)
1942 Inget pris utdelades (b)
1943 Inget pris utdelades (b)
1944 Johannes
V. Jensen
Johannes Vilhelm Jensen 1944.jpg

Danmark
Danska ”för den sällsynta kraften och frodigheten i hans diktarfantasi, förenad med vittfamnande intellektualitet och djärv, nyskapande stilkonst”
1945 Gabriela Mistral
Gabriela Mistral 1945.jpg

Chile
Spanska ”för den av mäktig känsla inspirerade lyrik, som gjort hennes diktarnamn till en symbol för hela den latinamerikanska världens ideella strävanden”
1946 Hermann Hesse
Hermann Hesse 1946.jpg

Tyskland

Schweiz
Tyska ”för hans inspirerande författarskap, som i sin utveckling mot djärvhet och djup tillika företräder klassiska humanistideal och höga stilvärden”
1947 André Gide
André Gide 1947.jpg

Frankrike
Franska ”för hans vittomfattande och betydelsefulla författarskap, i vilket mänsklighetens frågor och villkor ha framställts med oförskräckt sanningskärlek och psykologisk skarpsyn”
1948 T.S. Eliot
T.S. Eliot, 1923.JPG

USA

Storbritannien
Engelska ”för hans märkliga insats som banbrytare inom nutida poesi”
1949 William Faulkner
William Faulkner 1949.jpg

USA
Engelska ”för hans kraftfulla och självständigt konstnärliga insats i Amerikas nya romanlitteratur”
1950 Bertrand Russell
Honourable Bertrand Russell.jpg

Storbritannien
Engelska ”som ett erkännande åt hans mångsidiga och betydelsefulla författarskap, vari han framträtt som en humanitetens och tankefrihetens förkämpe”
1951 Pär Lagerkvist
Lagerkvist.jpg

Sverige
Svenska ”för den konstnärliga kraft och djupa självständighet, varmed han i sin diktning söker svar på människans eviga frågor”
1952 François Mauriac
François Mauriac 1952.jpg

Frankrike
Franska ”för den genomträngande själskunskap och konstnärliga intensitet, varmed han i romanens form tolkat det mänskliga livsdramat”
1953 Winston Churchill
Churchill portrait NYP 45063.jpg

Storbritannien
Engelska ”för hans mästerskap i historisk och biografisk framställning samt för den lysande talekonst, med vilken han framträtt som försvarare av höga mänskliga värden”
1954 Ernest Hemingway
Ernest Hemingway 1950 crop.jpg

USA
Engelska ”för hans kraftfulla och inom nutida berättarkonst stilbildande mästerskap, senast ådagalagt i The Old Man and the Sea
1955 Halldór
Kiljan Laxness
Halldór Kiljan Laxness 1955.jpg

Island
Isländska ”för hans målande epik, som förnyat den stora isländska berättarkonsten”
1956 Juan Ramón Jiménez
JRJimenez.JPG

Spanien
Spanska ”för hans lyriska diktning som på spanskt språk bildar ett föredöme av hög andlighet och konstnärlig renhet”
1957 Albert Camus
Albert Camus, portrait de tête-et-épaules, faisant face à gauche.jpg

Frankrike
Franska ”för hans betydelsefulla författarskap, som med skarpsynt allvar belyser mänskliga samvetsproblem i vår tid”
1958 Boris Pasternak
(tackade nej)
Boris Pasternak cropped.jpg

Sovjetunionen
Ryska ”för hans betydande insats såväl inom den samtida lyriken som på den stora ryska berättartraditionens område”
1959 Salvatore Quasimodo
Salvatore Quasimodo 1959.jpg

Italien
Italienska ”för hans lyriska diktning, som med klassisk eld uttrycker samtidens tragiska livskänsla”
1960 Saint-John Perse
Saint-John Perse 1960.jpg

Frankrike
Franska ”för den höga flykten och den bildskapande fantasien i hans diktning, som visionärt avspeglar tidsläget”
1961 Ivo Andric
Andric Ivo.jpg

Jugoslavien
Serbokroatiska ”för den episka kraft varmed han gestaltat motiv och öden ur sitt lands historia”
1962 John Steinbeck
John Steinbeck 1962.jpg

USA
Engelska ”för hans på en gång realistiska och fantasifulla berättarkonst, utmärkt av medkännande humor och social skarpsyn”
1963 Giorgos Seferis
Giorgos Seferis 1963.jpg

Grekland
Nygrekiska ”för hans framstående lyriska diktning, inspirerad av djup känsla för den hellenska kulturvärlden”
1964 Jean-Paul Sartre
(tackade nej)
Jean-Paul Sartre FP.JPG

Frankrike
Franska ”för hans idérika författarskap, som genom sin frihetsanda och sanningssträvan har utövat ett vidsträckt inflytande i vår samtid”
1965 Michail Sjolochov
Sholokhov-1938.jpg

Sovjetunionen
Ryska ”för den konstnärliga kraft och ärlighet, varmed han i sitt Donska epos har gestaltat ett historiskt skede i ryska folkets liv”
1966 Samuel Agnon
Agnon.jpg

Israel
Hebreiska ”för hans djupt karaktärsfulla berättarkonst med motiv från det judiska folkets liv”
Nelly Sachs
Nelly Sachs 1966.jpg

Tyskland
Sverige
Tyska ”för hennes framstående lyriska och dramatiska diktning, som med gripande styrka tolkar Israels öde”
1967 Miguel Angel Asturias
MiguelAngelAsturias.JPG

Guatemala
Spanska ”för hans färgstarka diktning med rötter i folklig egenart och indianska traditioner”
1968 Yasunari Kawabata
Yasunari Kawabata 1938.jpg

Japan
Japanska ”för hans berättarkonst, som med fin känsla uttrycker japanskt väsen i dess egenart”
1969 Samuel Beckett
Samuel Beckett 01.jpg

Irland
Franska/
engelska
”för en diktning som i nya former för roman och drama ur nutidsmänniskans blottställdhet hämtar sin konstnärliga resning”
1970  Aleksandr Solzjenitsyn
Sovjetunionen
Ryska ”för den etiska kraft varmed han fullföljt den ryska litteraturens omistliga traditioner”
1971 Pablo Neruda
Pablo Neruda.jpg

Chile
Spanska ”för en poesi, som med verkan av en naturkraft levandegör en världsdels öden och drömmar”
1972  Heinrich Böll
Västtyskland
Tyska ”för en diktning som genom sin förening av tidshistorisk vidsyn och ömsint gestaltningsförmåga verkat förnyande inom tysk litteratur”
1973  Patrick White
Australien
Engelska ”för en episk och psykologisk berättarkonst som infört en ny världsdel i litteraturen”
1974 Eyvind Johnson
Eyvind.JPG

Sverige
Svenska ”för en i länder och tider vittskådande berättarkonst i frihetens tjänst”
Harry Martinson
Harry Martinson.jpg

Sverige
Svenska ”för ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos”
1975 Eugenio Montale
Eugenio Montale.jpg

Italien
Italienska ”för hans särpräglade diktning som med stor konstnärlig känslighet tolkat humana värden i tecknet av en illusionsfri livssyn”
1976  Saul Bellow  Kanada
 USA
Engelska ”för den mänskliga förståelse och subtila kulturanalys, som förenas i hans verk”
1977  Vicente Aleixandre  Spanien Spanska ”för en nyskapande diktning som belyser människans villkor i kosmos och i dagens samhälle samtidigt som den företräder mellankrigstidens stora förnyelse av den spanska poesins traditioner”
1978  Isaac Bashevis Singer  Polen
 USA
Jiddisch ”för hans intensiva berättarkonst, som med rötter i en polsk-judisk berättartradition levandegör universella mänskliga villkor”
1979  Odysseus Elytis  Grekland Nygrekiska ”för hans poesi som mot bakgrund av grekisk tradition med sinnlig styrka och intellektuell klarsyn levandegör en modern människas kamp för frihet och skapande”
1980  Czesław Miłosz  Polen
 USA
Polska ”som med kompromisslös klarsyn tolkar människans utsatthet i en värld av starka konflikter”
1981  Elias Canetti
Bulgarien

Storbritannien

Schweiz
Tyska ”för ett författarskap präglat av vid utblick, idérikedom och konstnärlig kraft”
1982  Gabriel García Márquez  Colombia Spanska ”för hans romaner och noveller, där det fantastiska och det realistiska förenas i en rikt sammansatt diktvärld, som speglar en kontinents liv och konflikter”
1983  William Golding
Storbritannien
Engelska ”för hans romaner som med den realistiska berättarkonstens åskådlighet och med mytens mångtydiga allmängiltighet belyser mänskliga villkor i dagens värld”
1984  Jaroslav Seifert
Tjecko-slovakien
Tjeckiska ”för hans poesi som med frisk sinnlighet och rik uppfinningsförmåga ger en befriande bild av mänsklig okuvlighet och mångfald”
1985  Claude Simon
Frankrike
Franska ”som i sina romaner förenar poetens och målarens skapande med ett fördjupat tidsmedvetande i skildringen av mänskliga villkor”
1986  Wole Soyinka
Nigeria
Engelska ”som i ett brett kulturellt perspektiv och med poetiska övertoner gestaltar tillvarons drama”
1987  Joseph Brodsky
Sovjetunionen

USA
Ryska/
engelska
”för ett vittfamnande författarskap, präglat av tankeskärpa och poetisk intensitet”
1988  Naguib Mahfouz
Egypten
Arabiska ”som genom valörrika verk – ömsom skarpsynt verklighetsnära, ömsom suggestivt mångtydiga – har format en arabisk romankonst med allmänmänsklig giltighet”
1989  Camilo José Cela
Spanien
Spanska ”för en rik och intensiv prosakonst, som med återhållen medkänsla gestaltar en utmanande vision av människans utsatthet”
1990 Octavio Paz
Paz0.jpg

Mexiko
Spanska ”för en lidelsefull diktning med vida horisonter, präglad av sinnlig intelligens och humanistisk integritet”
1991  Nadine Gordimer
Sydafrika
Engelska ”som genom storartad episk diktning har – med Alfred Nobels ord – gjort mänskligheten den största nytta”
1992  Derek Walcott
Saint Lucia
Engelska ”för en diktning med stor lyskraft, buren av en historisk vision som vuxit fram ur ett mångkulturellt engagemang”
1993  Toni Morrison
USA
Engelska ”som genom en romankonst präglad av visionär kraft och poetisk pregnans levandegör en väsentlig sida av amerikansk verklighet”
1994  Kenzaburo Oe
Japan
Japanska ”som med poetisk kraft skapar en imaginär värld, där liv och myt förtätas till en skakande bild av människans belägenhet i nutiden”
1995  Seamus Heaney
Irland
Engelska ”för ett författarskap av lyrisk skönhet och etiskt djup, som lyfter fram vardagens mirakler och det levande förflutna”
1996  Wisława Szymborska
Polen
Polska ”för en poesi som med ironisk precision låter det historiska och biologiska sammanhanget träda fram i fragment av mänsklig verklighet”
1997  Dario Fo
Italien
Italienska ”som i medeltida gycklares efterföljd gisslar makten och upprättar de utsattas värdighet”
1998  José Saramago
Portugal
Portugisiska ”som med liknelser burna av fantasi, medkänsla och ironi ständigt på nytt gör en undflyende verklighet gripbar”
1999  Günter Grass
Tyskland
Tyska ”För att i muntert svarta fabler ha tecknat historiens glömda ansikte”
2000  Gao Xingjian
Kina

Frankrike
Kinesiska ”för ett verk av universell giltighet, bitter insikt och språklig sinnrikhet, som öppnat nya vägar för kinesisk romankonst och dramatik”.
2001  V.S. Naipaul
Trinidad och Tobago

Storbritannien
Engelska ”för att ha förenat lyhört berättande och omutlig iakttagelse i verk som dömer oss att se den bortträngda historiens närvaro”
2002  Imre Kertész
Ungern
Ungerska ”för ett författarskap som hävdar den enskildes bräckliga erfarenhet mot historiens barbariska godtycke”
2003  J.M. Coetzee
Sydafrika
Engelska ”som i talrika förklädnader framställer utanförskapets överrumplande delaktighet”
2004  Elfriede Jelinek
Österrike
Tyska ”för hennes musikaliska flöde av röster och motröster i romaner och dramer som med enastående språklig lidelse blottar de sociala klichéernas absurditet och tvingande makt”
2005  Harold Pinter
Storbritannien
Engelska ”som i sina dramer frilägger avgrunden under vardagspratet och bryter sig in i förtryckets slutna rum”
2006  Orhan Pamuk
Turkiet
Turkiska ”som på spaning efter sin hemstads melankoliska själ har funnit nya sinnebilder för kulturernas strid och sammanflätning”
2007  Doris Lessing
Storbritannien
Engelska ”den kvinnliga erfarenhetens epiker, som med skepsis, hetta och visionär kraft har tagit en splittrad civilisation till granskning”
2008  Jean-Marie Gustave Le Clézio  Frankrike
 Mauritius
Franska ”uppbrottets, det poetiska äventyrets och den sinnliga extasens författare, utforskare av en mänsklighet utanför och nedanför den härskande civilisationen”
2009  Herta Müller  Rumänien
 Tyskland
Tyska ”som med poesins förtätning och prosans saklighet tecknar hemlöshetens landskap”
2010  Mario Vargas Llosa  Peru
 Spanien
Spanska ”för hans kartläggning av maktens strukturer och knivskarpa bilder av individens motstånd, revolt och nederlag”
2011  Tomas Tranströmer  Sverige Svenska ”för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga”
2012  Mo Yan  Kina Kinesiska ”som med hallucinatorisk skärpa förenar saga, historia och samtid”
2013  Alice Munro  Kanada Engelska ”den samtida novellkonstens mästare.”

Klicka här för att beställa böckerna >>

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *